De school voor ouders – Basis

De school voor ouders – Basis

Hier kun je de opdrachten en audio/video per week bekijken.
-> Aan de begeleiders: deel graag wekelijks met je groep de link voor het huiswerk.

Lesmateriaal per week

Week 1: Wie ben jij? Wie ben ik?
Week 2: Scholen in Nederland
Week 3: Gezondheid
Week 4: Vrije tijd en taal
Week 5: (Media)vragen van je kind
Week 6: Werken en vrijwilligerswerk (volgt)
Extra bij week 6: Inburgeren
Week 7: Begrijpend lezen en andere schoolvakken (volgt)
Week 8: Leren vanuit zelfvertrouwen (volgt)
Week 9: Terugblik en aanbod (volgt)
Extra (volgt)

Veel plezier!

Deze workshop bestaat uit 6 onderdelen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier