Week 7: Begrijpend lezen en andere schoolvakken

De school voor ouders – 2

Week 7: Begrijpend lezen en andere schoolvakken

Bekijk de video’s van deze week hier. De opdrachten staan in het werkboek.

Video 1: Wat is begrijpend lezen?

Video 2: Websites om te oefenen en tips

Gratis huiswerkbegeleiding kunnen kinderen en scholieren op meerdere plekken in de stad krijgen.

Partners waarmee Cybersoek samenwerkt zijn SKC, Diversity Talks en Studiezalen.

Huiswerkbegeleiding bovenbouw basisschool en brugklas:

Website SKC

Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs:

Website Diversity Talks

Huiswerkbegeleiding bovenbouw bassischool en voortgezet onderwijs:

Website Studiezalen

In Cybersoek in Amsterdam-Oost hebben we op donderdagmiddag huiswerkbegeleiding van het SKC en op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond huiswerkbegeleiding van Diversity Talks – genaamd Eduhub.

Onderdeel 8 van 11.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier