Voorstel toolkit De school voor ouders

Voorbeeldlessen De school voor ouders

Voorstel toolkit De school voor ouders

De school voor ouders is een lespakket van Cybersoek, gericht op verschillende taalniveaus.

Basis lespakket De school voor ouders

Lespakket voor A1/A2/B1 niveau

Voorbeeldles Niveau 2

Vragenkaarten De school voor ouders (voorbeeld)

Intaketool 

De intaketool is ontwikkeld a.d.h.v. de sociale inclusie meting van Stichting Lezen en Schrijven en Bureau ICE.

Lespakket voor Beginners

Het lespakket is hetzelfde, alleen het werkboek is anders – wat meer gericht op taal en jezelf kunnen uitdrukken.

Bij de e-learning zitten audiobestanden, i.p.v. video’s.

Voorbeeldles Beginners

Video’s aan de hand van thema’s

Wekelijks ontvangen ouders twee video’s die ze thuis of met elkaar kunnen bekijken en opdrachten bij kunnen maken. Iedere week behandelen we een ander thema.

Train de trainer

Het lespakket is goed uit te voeren door vrijwilligers en medewerkers. Zij volgen een train de trainer, in de vorm van een e-learning met online ondersteuning om het materiaal te gebruiken.

Meer informatie over het De school voor ouders lespakket is hier te vinden.

Training voor moeders over persoonlijke groei en balans in de opvoeding

De onderwerpen die aanbod komen in deze vijf-weekse training zijn: Je persoonlijke verhaal, je talenten en kernwaarden, leren vanuit zelfvertrouwen, omgaan met faalangst bij jezelf en bij je kind, opvoeden vanuit twee culturen, praten over liefde en seksualiteit bij je kind (aan de hand van de gespreksstarter van Belle Barbé) en over de kracht van dankbaarheid.

Training voor moeders over persoonlijke groei en balans in de opvoeding, bestaat uit:

Voorbeeldles Moeders in Gesprek

Training voor ouders over media-opvoeding

Tekstje door Lisa en Lotte aan te vullen

Onderdeel 1 van 9.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier