Voorbeeld les niveau 3 Begrijpend lezen

Voorbeeldlessen De school voor ouders

Voorbeeld les niveau 3 Begrijpend lezen

Welkom bij De school voor ouders. Dit is week 7. Veel plezier!

De opdrachten:

Opdrachten bij week 7

Extra leestekst bij niveau 3

Extra leestekst bij niveau 3 – heel moeilijk

Video 1: Wat is begrijpend lezen?

Video 2: Websites om te oefenen en tips

Gratis huiswerkbegeleiding kunnen kinderen en scholieren op meerdere plekken in de stad krijgen.

Partners waarmee Cybersoek samenwerkt zijn SKC, Diversity Talks en Studiezalen.

Huiswerkbegeleiding bovenbouw basisschool en brugklas:

Website SKC

Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs:

Website Diversity Talks

Huiswerkbegeleiding bovenbouw bassischool en voortgezet onderwijs:

Website Studiezalen

In Cybersoek in Amsterdam-Oost hebben we op donderdagmiddag gratis huiswerkbegeleiding van het SKC voor groep 6, 7, 8 en brugklas.

Onderdeel 7 van 9.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier